Aplikacja „Moje Odpady” zmniejsza koszty wywozu odpadów

2018-01-10 Łukasz Kamiński Waste24

Nowelizacja „Ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach” nałożyła na Gminy obowiązek organizowania przetargów na wywóz odpadów. Z reguły umowy z przewoźnikami zostały zawarte na okres od 1 roku do 2 lat. Zgodnie z obserwacjami, każde z kolejnych postępowań przynosi wzrost cen.

Mieszkańcy za odbiór śmieci muszą płacić coraz więcej. Wpływ na taki stan rzeczy ma bardzo wiele czynników. Do głównych zaliczyć można: wzrost opłat za korzystanie ze środowiska oraz coraz większe koszty pracy.  Czy można zatem uchronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami ? Odpowiedzią może być zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Jednym z produktów, który może usprawnić system zbiórki śmieci  jest aplikacja „Moje Odpady”.  Funkcjonalność produktu można sprawdzić w Google Play oraz Itunes. Do najważniejszych cech mogących wpłynąć na ekonomikę działań podejmowanych przez Wykonawców zaliczyć możemy:

Aplikacja „Moje Odpady” redukuje koszty wywozu odpadów

 

Aplikacja „Moje Odpady” redukuje koszty wywozu odpadów
Aplikacja „Moje Odpady” redukuje koszty wywozu odpadów