Cel powstania strony Internetowej

2017-10-27 Łukasz Kamiński Projektowanie stron Internetowych Polska

Przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem założenia strony WWW, wiążą z jej powstaniem określone nadzieje. Nikt nie chce bowiem, uskuteczniać „sztuki dla sztuki”. Określone wydatki przeznaczone na powstanie witryny Internetowej powinny się zwrócić. Taki jest cel każdej z form reklamy.

Warto zatem rozważyć jakie zadania powinien spełniać nowo powstały projekt. Naszym zdaniem każda strona WWW musi:

Cel powstania strony Internetowej

 

Cel powstania strony Internetowej
Cel powstania strony Internetowej