Elektroniczna inwentura pojemników

2017-10-14 Łukasz Kamiński Waste24

Już ponad 4 lata minęły od momentu wdrożenia tak zwanej „reformy śmieciowej”. Począwszy od lipca 2013 roku gospodarka odpadami przeżywa prawdziwą rewolucję. Samorządy jak powszechnie wiadomo organizują przetargi na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych przez osoby prywatne.

Kto wygra dane postępowanie, ten świadczy usługi na przewidzianym postępowaniem obszarze. W ślad za powyższym wiele firm komunalnych rozszerza swoje rynki o nowe miasta oraz gminy. Zważywszy, że kolejne nowelizacje ustawy są coraz bardziej wymagające, powinno się pomyśleć o skomputeryzowaniu prowadzonych działań. Na chwilę obecną wiele mówi się o ujednoliceniu  kolorów pojemników na odpady. Owa tendencja wymusza na przedsiębiorcach kolejne inwestycje. Przy wysokim koszcie zakupu pojedynczego pojemnika, swoje zasoby powinno się poddać dokładnej inwentaryzacji. Tu z pomocą przyjdzie Państwu nasze oprogramowanie.

Elektroniczna inwentura pojemników

Moduł Inwentaryzator jest częścią platformy odpadowej Waste 24. Produkt wymyślony przez naszą firmę, doskonale sprawdza się w roli Państwa pomocnika w ewidencjonowaniu posiadanych pojemników. Sam proces odbywa się w czasie rzeczywistym, a efektem jego działań jest:

 

Elektroniczna inwentura pojemników
Elektroniczna inwentura pojemników