Elektroniczny system powiadamiania o aktualnych datach wywozu odpadów

2017-12-22 Łukasz Kamiński Waste24

Odbiór odpadów komunalnych to jedna z ważniejszych sfer działalności każdej Gminy. Po roku 2013 r. na Samorządy został nałożony obowiązek organizowania przetargów na wywóz nieczystości. W toku nowelizacji przepisów, Ustawodawca przewidział zbiórkę aż 5 frakcji odpadów. Plastik, szkło, papier, bio i śmieci niesegregowane odbierane są z niemal z każdego domostwa.

Większość klientów indywidualnych oraz zarządców nieruchomości zadeklarowała bowiem chęć posiadania kompletu pojemników. Pokłosiem takiego stanu rzeczy jest konieczność  przekazania informacji o aktualnych terminach kursowania pojazdów komunalnych. Referaty Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poszczególnych Urzędów wywiązują się z tego obowiązku nakładając na Wykonawców obowiązek dostarczenia harmonogramów. Można to jednak uczynić jeszcze skuteczniej. Inwestycja w elektroniczny system powiadamiania o aktualnych datach wywozu przyniesie Państwu szereg korzyści. Udostępnienie mieszkańcom aplikacji „Moje Odpady”, sprawi że:

Elektroniczny system powiadamiania o aktualnych datach wywozu odpadów

 

Elektroniczny system powiadamiania o aktualnych datach wywozu odpadów
Elektroniczny system powiadamiania o aktualnych datach wywozu odpadów