Korzystanie z aplikacji “Moje Odpady”

2018-01-05 Łukasz Kamiński Waste24

Nowoczesna Gmina to taka, która odpowiada na potrzeby ludności. Owo miejsce, w którym każdy mieszkaniec czuje się dobrze można określić rozmaitymi cechami. Jako że, dla każdego z nas ważne jest co innego. Istnieje jednak wspólny mianownik tego co istotne. W każdym środowisku do wartości nadrzędnych możemy zaliczyć należyty obieg informacji. Posiadanie wiedzy na tematy istotne, sprawia że żyje nam się łatwiej.

Większym szacunkiem darzymy wówczas osoby sprawujące władze. Z punktu widzenia znowelizowanej Ustawy z lipca 2013 r., jednym z niebłahych tematów wydaje się wywóz odpadów. Znajomość terminów opróżniania poszczególnych pojemników, sprawia że śmieci wywożone są z ustalonymi częstotliwościami. Niezaleganie odpadów w miejscu ich wytworzenia wpływa znacząco na nasze samopoczucie.   Bywa jednak, że dość często zapominamy o przyjeździe  śmieciarki lub gubimy papierowy harmonogram. Jak temu zaradzić ? Warto poprosić pracowników Państwa Urzędu o wdrożenie aplikacji „Moje Odpady”. Nasz produkt pełnio rolę osobistego asystenta w procesie gospodarowania nieczystościami. Software dostępny jest dla platformy Android oraz IOS i umożliwia:

Co daje nam korzystanie z aplikacji „Moje Odpady” ?

 

Korzystanie z aplikacji "Moje Odpady"
Korzystanie z aplikacji “Moje Odpady”