“Moje Odpady” zapewniają interakcje z mieszkańcami

2018-06-24 Łukasz Kamiński Waste24

Żyjemy w czasach, które zasługują na miano cyfrowych. Wszech otaczająca nas rzeczywistość zdaje się jedynie potwierdzać ten fakt. Większość z nas zżyła się ze swoimi smartfonami, a dane pochodzące z Internetu służą nam do czerpania wiedzy o świecie. Rewolucja technologiczna, która rozegrała się na naszych oczach miała miejsce po roku 2010. To właśnie wtedy tradycyjne aparaty telefoniczne zostały wyparte przez ich odpowiedniki z dotykowym ekranem. To doskonała okazja, aby nawiązać właściwe interakcje z mieszkańcami.

Większość z nas wykorzystuje technologie mobilne na co dzień. Jak pokazują badania na nasze przenośne urządzenia spoglądamy nie rzadziej niż 100 razy dziennie. Nie dziwi zatem fakt, że gros aplikacji i tworzącego się oprogramowania wykorzystywana jest w celu utrwalania interakcji użytkownika z daną firmą lub organizacją. Wiele sieci supermarketów doceniło ten fakt, tworząc swoje własne rozwiązania mające na celu przyzwyczajenie użytkownika do danej marki. Software dedykowany dla osób korzystających z systemów Android lub IOS może być użyty także przez sektor publiczny. Jednym z przykładów wykorzystania tego typu solucji jest aplikacja „Moje Odpady”.

“Moje Odpady” zapewniają interakcje z mieszkańcami

„Moje Odpady” to interaktywny harmonogram odbioru nieczystości, przeznaczony dla posiadaczy smartfonów i tabletów. Jego naczelnym zadaniem jest prezentacja terminarza wywozu śmieci. Osoby, których gminy przystąpiły do naszego programu mogą w dowolnej chwili sprawdzić interesujące ich dane, a także otrzymać przypomnienia o konieczności wystawienia odpowiedniego pojemnika. Aplikacja usprawnia także proces sortowania odpadów oraz daje sposobność do zgłaszania nieprawidłowości. Naczelną ideą powstania oprogramowania była chęć usprawnienia procesów związanych z wywozem śmieci. Software stanowi nieocenioną pomoc dla organizatorów systemów zbiórki oraz mieszkańców.

Prawidłowa komunikacja na linii: „gmina – mieszkaniec” jest podstawowym ogniwem powodzenia inicjatyw związanych z gospodarowaniem nieczystościami. System zbiórki, który upowszechnił się po roku 2013 wymaga bowiem dużego zaangażowania ze strony jego użytkowników. Największą wiedzę w powyższym temacie mają administratorzy poszczególnych systemów. Nasz mobilny software może wspomóc Państwa w takich obszarach jak:

"Moje Odpady" zapewniają interakcje z mieszkańcami
“Moje Odpady” zapewniają interakcje z mieszkańcami