Motywowanie do segregacji odpadów

2018-04-15 Łukasz Kamiński Waste24

Segregacja odpadów ma sens wtedy, kiedy jest prowadzona z pełnym przekonaniem. Do spełnienia powyższego warunku ważna jest odpowiednia edukacja. Mieszkańcy, którzy posiadają odpowiednie zasoby wiedzy skuteczniej sortują nieczystości. Fakt ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia Włodarzy miast oraz gmin.

Konieczność uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu to najlepsza motywacja do podjęcia radyklanych działań. Dobrym rozwiązaniem może być przystąpienie do programu „Moje Odpady”. Tworzony przez nas software ma za zadanie nie tylko przypominać o terminach przyjazdu śmieciarek, ale również kształtować postawy ekologiczne. Oprogramowanie dostępne jest na platformę Android i IOS. Do jego głównych właściwości zaliczyć możemy:

Motywowanie do segregacji odpadów

 

Motywowanie do segregacji odpadów
Motywowanie do segregacji odpadów