Narzędzie wspomagające przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów

2017-11-18 Łukasz Kamiński Waste24

Harmonogram odbioru śmieci jest jednym  z najważniejszych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w rezultacie rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Obowiązek jego sporządzenia leży po stronie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zadbanie o jego należyte i bezbłędne przygotowanie pozwoli uniknąć Państwu kłopotów. Dobrze przygotowany dokument stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania systemu zbiórki odpadów. Wszelkie czynności związane z jego przygotowaniem są jednak czasochłonne. Zdarza się, że Państwa dyspozytorzy  muszą w krótkim czasie przygotować wiele rozpisek. Aby uniknąć sytuacji stresowych warto wyposażyć Państwa pracowników w oprogramowanie wspomagające przygotowanie terminarza wywozu śmieci. Takie właśnie możliwości daje kolejne rozszerzenie platformy Waste 24. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszego skryptu. Do podstawowych funkcji oferowanych przez nowopowstały software należy:

Narzędzie wspomagające przygotowanie harmonogramu

Narzędzie wspomagające przygotowanie harmonogramu
Narzędzie wspomagające przygotowanie harmonogramu

 

Podstawowe zalety narzędzia wspomagającego przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów: