Nauka korzystania z oprogramowania komunalnego

2018-07-03 Łukasz Kamiński Waste24

Oprogramowanie komunalne, tworzące platformę odpadową Waste 24 składa się z 4 modułów. Ich naczelnym zadaniem jest usprawnienie działalności przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami. Wspomaganie procesów zarządczych obejmuje takie obszary jak: wynajem kontenerów i kabin, przygotowanie harmonogramu pracy oraz inwentaryzację pojemników. Software łączy zalety technologii mobilnych oraz aplikacji Webowych.

Jego największą zaletą jest prostota obsługi oraz brak konieczności przeprowadzania inwestycji sprzętowych. Nauka korzystania z produktu trwa mniej niż 30 minut. Waste 24 jest nieocenioną pomocą dla dyspozytorów pracujących w firmach, których działalność obejmuje wywóz nieczystości stałych i ciekłych. Łatwe i wygodne korzystanie z naszego rozwiązania odbywa się dzięki:

Nauka korzystania z oprogramowania komunalnego w 30 minut

Nauka korzystania z oprogramowania komunalnego
Nauka korzystania z oprogramowania komunalnego