Moduł Kabiny

Wynajem kabin WC jest czynnością, która polega na podstawianiu i utrzymaniu porządku w toaletach.  Jego istotą jest nie tylko prawidłowe dostarczenie sanitariatów, ale również planowanie poszczególnych serwisów. Przy wycenie usługi bierze się pod uwagę takie zmienne jak: odległość od bazy, częstotliwość opróżnienia i ilość jednocześnie podstawianych kabin. Tylko z pozoru więc owa czynność jest prosta. Duża liczba podmiotów oferujących tego  typu usługi sprawia, że przedsiębiorcy muszą być konkurencyjni. Chcąc uzyskać wymierne korzyści, warto zainwestować w odpowiedni software. Ręczne notatki, lub zastosowania arkusza kalkulacyjnego  nie zastąpią oprogramowania branżowego. Z taką właśnie myślą stworzony został moduł „Kabiny”. Nasz produkt może być używany autonomicznie, niezależnie od innych elementów platformy odpadowej Waste 24. Do jego największych zalet zaliczyć można:

Moduł Kabiny – zarządzanie wynajmem toalet

Oprogramowanie do wynajmu kabin WC
Oprogramowanie do wynajmu kabin WC