Sposoby promowania aplikacji „Moje Odpady”

2018-06-05 Łukasz Kamiński Waste24

Aplikacja „Moje Odpady” to multimedialny harmonogram odbioru odpadów, przeznaczony dla użytkowników systemów Android oraz IOS. Zasadność jego zakupu na danym terenie potwierdzają przeprowadzone przez nas wdrożenia. Wszędzie tam, gdzie funkcjonuje software autorstwa Gavin Group i Net – Kreator, zbieramy pozytywne recenzje użytkowników. Podczas naszych spotkań z przedstawicielami Gmin bardzo często padają pytania na temat sposobów promocji oprogramowania.

Tych jak wiadomo może być bardzo wiele. Technologie mobilne są bowiem na tyle dostępne, że nie stanowią już swojego rodzaju egzotyki. Do najskuteczniejszych metod upowszechnienia aplikacji „Moje Odpady” wśród lokalnej społeczności zaliczyć możemy:

Sposoby promowania aplikacji „Moje Odpady”

 

Sposoby promowania aplikacji Moje Odpady
Sposoby promowania aplikacji Moje Odpady

 

Oddanie do dyspozycji mieszkańców nowoczesnego rozwiązania z zakresu gospodarowania nieczystościami zwiększa prestiż lokalnego Samorządu oraz poprawia poziomy recyklingu.  Promowanie software’u nie powinno być trudne. Na każdym z etapów popularyzowania produktu możecie Państwo liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne.