Warto przystąpić do programu „Moich Odpadów”

2018-04-07 Łukasz Kamiński Waste24

Na koniec 2018 roku firmy zajmujące się odbiorem odpadów będą musiały zapewnić obsługiwanym Gminom 30 % poziom recyklingu. Dla niektórych podmiotów niewywiązanie się z tego obowiązku zaskutkuje karami. Te zaś będą bezpośrednią konsekwencją restrykcji nałożonych na dany Samorząd.

Większość umów zawiera bowiem przełożenie ewentualnych reperkusji na Wykonawcę usług związanych z odbiorem nieczystości. Wszystkie współczynniki można jednak poprawić i tym samym uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Okazję do tego daje Państwu nasze oprogramowanie. Zachęcamy zatem Włodarzy Miast, Gmin i przedstawicieli lokalnych społeczności do zainteresowania się aplikacją „Moje Odpady”. Nasz software pełni rolę osobistego asystenta w kwestiach związanych z gospodarką odpadami. Dzięki przystąpieniu do programu „ Moich Odpadów” zyskacie Państwo wiele możliwości. Do najważniejszych należą:

Warto przystąpić do programu „Moich Odpadów”

Warto przystąpić do programu „Moich Odpadów”
Warto przystąpić do programu „Moich Odpadów”