Wspieranie gospodarowania odpadami

2018-05-27 Łukasz Kamiński Waste24

Organizacja systemu gospodarowania odpadami nie należy do najprostszych. Oprócz sfery operacyjnej, jej istotą są również kwestie administracyjne. Mnogość obowiązków wiążących się obsługą mieszkańców wymusza zaangażowanie nowoczesnych technologii. U progu drugiej dekady XXI wieku są one nieodzowną częścią właściwego funkcjonowania poszczególnych procesów.

Jednym z produktów, które mogą wspomóc działania osób trzymających pieczę nad wywozem nieczystości jest aplikacja „Moje Odpady”. Nasz software powstał na przełomie lat 2017/2018. Na chwilę obecną funkcjonuje z powodzeniem na terenie kilku gmin w naszym kraju. Oprócz przypominania zdarzeń związanych z harmonogramem jego funkcjonalność pozwala na:

Wspieranie gospodarowania odpadami

wspieranie gospodarowania odpadami
Wspieranie gospodarowania odpadami