Wspomaganie odbioru odpadów

2018-05-07 Łukasz Kamiński Waste24

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarki odpadami obligują gminy do organizowania przetargów na odbiór nieczystości. Z obowiązkiem tym wiąże się konieczność organizowania przetargów. Wykonawcy wyłoniony w drodze stosownego postępowania zobligowany jest do odbierania 5 frakcji śmieci. Plastik, szkło, papier, bio i pozostałości po segregowaniu wywożone są w terminach określonych w SIWZ.

Firma, która podpisze umowę  z Gminą zobligowana jest do przygotowania harmonogramu odbioru. Dokument ten kolportowany jest wśród mieszkańców. Jego papierowa forma nie jest jednak specjalnie wygodna. Konieczność sprawdzania wielu dat jednocześnie sprawia, że ciężko z niego korzystać. Alternatywą do tradycyjnego terminarza może być oprogramowanie przeznaczone na urządzenia z systemem Android oraz IOS. Aplikacja „Moje Odpady” pomoże Państwu w wielu kwestiach dotyczących wywozu odpadów. Do jej największych dobrodziejstw zaliczyć możemy:

Wspomaganie odbioru odpadów

Wspomaganie odbioru odpadów
Wspomaganie odbioru odpadów