Zapanuj nad swoimi pojemnikami

2018-04-26 Łukasz Kamiński Waste24

Zakup koszy na odpady stanowi główną część kosztów, wiążących się obsługą mieszkańców na terytorium danej Gminy. Nic więc dziwnego, że wielu Przedsiębiorców dąży do prowadzenia optymalnej gospodarki pojemnikami. Należyte wykorzystanie zbiorników może być bowiem elementem przewagi konkurencyjnej. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z kradzieżami lub ich zniszczeniem, pozwala na zaoszczędzenie pokaźnych środków.

Nie zawsze jednak jest to możliwe bez użycia odpowiednich narzędzi. Podstawą do uskuteczniania działań związanych z rotacją pojemników jest ich  inwentaryzacja. Wiele firm nie posiada jednak odpowiednich zasobów do przeprowadzenia wyżej wymienionej czynności. W ostatnim czasie pojawiła się jednak alternatywa, która pozwoli Państwu zewidencjonować posiadane zasoby. Zapraszamy do wypróbowania platformy Waste 24 i jednego z jej elementów: aplikacji Inwentaryzator. Nasze oprogramowanie pracuje w oparciu o platformę Android i pozwala na:

Zapanuj nad swoimi pojemnikami

Zapanuj nad swoimi pojemnikami
Zapanuj nad swoimi pojemnikami