Oprogramowanie do zarządzania wynajmem kabin WC

2017-11-08 Netkreator Waste 24

Platforma odpadowa Waste 24 rozszerza swoje możliwości o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wywozem nieczystości ciekłych z toalet przenośnych. Nasz nowy produkt stanowi ciekawą propozycję dla firm zajmujących się tego typu działalnością. Podobnie jak w przypadku modułu Dyspozytor software umożliwia całościowe administrowanie procesami związanymi z podstawianiem, opróżnianiem oraz zabieraniem kabin WC.

Zachęcamy do wypróbowania możliwości naszego systemu. Produkt składa się dwóch zależnych od siebie elementów:

Możliwości modułu Toalety w zakresie obsługi toalet przenośnych

Moduł Toalety posiada szereg możliwości, które sprawią że Państwa działalność zyska nowy wymiar. Do najważniejszych zalet software’u należy:

Program do zarządzania obsługą kabin WC
Program do zarządzania obsługą kabin WC

Download (PDF, Unknown)