Aplikacja ekologiczna “Moje Odpady”

2017-12-25 Łukasz Kamiński Waste24

Odpowiednia świadomość ekologiczna to warunek konieczny osiągnięcia pożądanych poziomów recyklingu. Bez zaangażowania obywateli Gmina nie spełni wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy. Warto zatem zachęcić społeczeństwo do większego zaangażowania w kwestie związane z odpowiednim sortowaniem odpadów.

Najlepszą drogą do osiągniecia powyższego celu jest edukacja. Może one przybierać przeróżne formy. Lokalne samorządy nie pomijają tej sfery swojej działalności. Mieszkańcy mogą sięgnąć po odpowiednie materiały dostarczane zwykle w formie ulotek lub broszur. Dość często organizuje się również festyny z podtekstem ekologicznym lub sięga po nowoczesne technologie. W tym miejscu chcielibyśmy polecić Państwu naszą aplikację przeznaczoną na platformę Android oraz IOS. „Moje Odpady” są doskonałą sposobność do krzewienia wiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami.   

Do najważniejszych cech, świadczących o przydatności produktu możemy zaliczyć przede wszystkim:

Aplikacja ekologiczna “Moje Odpady”

Aplikacja ekologiczna "Moje Odpady"
Aplikacja ekologiczna “Moje Odpady”

Zapraszamy do podpisania umowy na udostępnienie naszego oprogramowania mieszkańcom Państwa Gminy. Gwarantujemy poprawność działania produktu oraz pozytywny odbiór społeczny poczynionego zakupu. Odpłatność za wdrożenie „Moich Opadów” jest mniejsza niż średni koszt wydruku materiałów w formie papierowej. Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmom w 2018 roku.