Moduł Dyspozytor

Wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz przemysłowe stanowi jeden z obszarów działalności większości firm wywozowych.  Usługi tego typu dedykowane są nie tylko klientom indywidualnym, ale również innym przedsiębiorstwom. Z reguły ich cechą charakterystyczną jest duży stopień rozdrobienia. Z tego właśnie względu nie tak łatwo zapanować nad poszczególnymi procesami. Prowadzenie ręcznych kartotek nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Nieprawidłowości takie jak: nieautoryzowane kursy, kradzieże pojemników i „puste” przebiegi przynoszą Państwu straty. Te zaś wpływają w sposób znaczący na wynik finansowy i konkurencyjność rynkową. Warto zatem wyposażyć Państwa personel w narzędzie, które poprawi jakość obsługi klienta. Moduł „Dyspozytor”, będący elementem naszego oprogramowania dla firm komunalnych pozwala na:

Niektóre z możliwości modułu „Dyspozytor”

Moduł Dyspozytor pomaga w lepszym zarządzaniu firmą komunalną
Moduł Dyspozytor pomaga w lepszym zarządzaniu firmą komunalną