Moduł Inwentaryzator

Inwentaryzacja pojemników na odpady to proces żmudny i wymagający sporego zaangażowania. W większości firm komunalnych do jego przeprowadzenia angażuje się ekipy wywozowe. Działania prowadzone są w sposób ręczny i nie zawsze są wystarczająco dokładne. Trudno bowiem pogodzić obowiązki związane z opróżnianiem pojemników i ich spisywaniem na arkusze inwentaryzacyjne. Przeszkodą w prawidłowym przeprowadzeniu tychże zadań jest nie tylko pogoda, ale również mogące wystąpić zaniedbania. Nieścisłości nie są niczym pożądanym i mogę przynieść Państwu straty. Brak kontroli nad posiadanym majątkiem skutkuje utratą konkurencyjności. Warto więc zaopatrzyć się w rozwiązanie, które wyeliminuje mogące wystąpić zagrożenie. W ramach funkcjonowania platformy odpadowej Waste 24 stworzyliśmy moduł Inwentaryzator. Software pozwala na dokładne określenie liczby posiadanych koszy na śmieci, bez względu na miejsce ich występowania. Do największych zalet produktu zaliczyć możemy:

Moduł Inwentaryzator – elektroniczna inwentaryzacja pojemników na odpady

Inwentaryzacja pojemników z wykorzystaniem tabletu lub smartfona
Inwentaryzacja pojemników z wykorzystaniem tabletu lub smartfona