Moduł Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów to podstawowy dokument określający terminy kursowania pojazdów komunalnych. Obowiązek  sporządzenia tego typu dokumentu nakładany jest na firmy, realizujące zadania na potrzeby lokalnych Samorządów. Przy przygotowywaniu harmonogramu bierze się pod uwagę szereg czynników. Do najważniejszych należą: częstotliwość wywozu, rodzaj odbieranych nieczystości oraz przesunięcia związane z dniami wolnymi od pracy. Fachowe przygotowanie terminarza jest czynnością nastręczającą nie lada problemów. Łatwo bowiem o omyłkę, mogącą wywołać lawinę niepożądanych sytuacji. Można jednak tego uniknąć. Wspomaganie pracy dyspozytorów jest możliwe przy użyciu oprogramowania dla firm komunalnych. Jednym z modułów tworzących platformę odpadową Waste 24 jest „Harmonogram”. Nasz software uskuteczni wysiłki Państwa personelu poprzez:

Możliwości oprogramowania wspomagającego przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów

Moduł harmonogramu odbioru odpadów tworzy nasze oprogramowanie dla firm komunalnych
Moduł harmonogramu odbioru odpadów tworzy nasze oprogramowanie dla firm komunalnych