Aplikacja Moje Odpady

Aplikacja „Moje Odpady” poszerza możliwości platformy odpadowej Waste 24 o przekazywania informacji na temat aktualnych dat odbioru nieczystości. Nasz produkt powstał z myślą o osobach zamieszkujących cały teren kraju. Samorządy, które przystąpią do naszego programu zyskają sposobność do uporządkowania kwestii związanych z wywozem śmieci. Na chwilę obecną software działa na terenie Gminy Grudziądz oraz Strzelców Opolskich. Stały dostęp do korzystania z „Moich Odpadówma zatem prawie 30 000 Polaków. Współpraca z Wydziałami odpowiedzialnymi  za organizowanie zbiórek nieczystości, pozwoliła nam na stworzenie oprogramowania, które jest w pełni funkcjonalne i zaspokoi Państwa potrzeby. Przydatność aplikacji potwierdzają opinie osób, które z niej korzystają  . Mobilny harmonogram wywozu odpadów stanowi nowoczesną i wiarygodną platformę komunikacyjną. Jej przydatność można rozpatrywać z perspektywy:

Aplikacja “Moje Odpady”

Gmina, która odpowiada na potrzeby mieszkańców jawi się jako przyjazna i godna zaufania. Nowelizacja  Ustawy z lipca 2013 r. nałożyła na lokalne władze obowiązek organizowania przetargów na odbiór śmieci. Podstawowym dokumentem, o który opiera się działalność poszczególnych Wykonawców jest terminarz opróżniania poszczególnych pojemników. Jego nienależyty kolportaż powoduje chaos, który nie jest niczym pożądanym. Papierowa rozpiska wywozu poszczególnych frakcji, nawet jeśli dotrze do danego domostwa, równie często ulega zagubieniu. Warto zatem wyposażyć Państwa mieszkańców w produkt, który pozwoli im skorzystać z potrzebnych informacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Software można pobrać jest za pośrednictwem Apple Store oraz Google Play. Główną zaletą „Moich Odpadów” jest wysyłanie przypomnień o obowiązku udostępnienia  odpowiedniego pojemnika i poprawianie poziomów recyklingu.

W każdym przeciętnej rodzinie lodówka pełni rolę swoistej tablicy ogłoszeń. To na niej wieszamy informacje, o których nie należy zapominać. Nie zawsze jednak jej powierzchnia pozwala na prawidłową ekspozycję harmonogramu odbioru odpadów. W takiej sytuacji warto skorzystać z dobrodziejstw aplikacji „Moje Odpady”. Nasze oprogramowanie komunalne pozwoli Państwu na zaznajomienie się z bieżącymi datami opróżniania poszczególnych kubłów na odpady. Jeśli Państwa Gmina nie przystąpiła jeszcze do naszego programu, zachęćcie ją wysyłają maila do odpowiedniego referatu. Nasz software pomaga także w wielu dodatkowych kwestiach związanych z gospodarką odpadam. Przy użyciu „apki” można poznać zasady segregacji, dowiedzieć się kiedy jest otwarty PSZOK lub wysłać zgłosić interwencję o brakach w odbiorze.   

Aplikacja "Moje Odpady" - graf wiedzy
Aplikacja “Moje Odpady” – graf wiedzy

Aplikację można pobrać z poniższych linków:

  1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl
  2. Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353?mt=8