Waste 24

Zapraszamy do lektury artykułów o pierwszej w kraju platformie odpadowej Waste 24. Nasz produkt składa się z następujących modułów:

  • mobilny harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS,
  • inwentaryzator pojemników i kontenerów na bazie pozycjonowania GPS,
  • dyspoztor.

W niniejszej sekcji dołożymy wszelkich starań, aby przekonać Państwa co do zasadności zakupu oferowanego produktu. Przy okazji poruszymy również tematy związane z wywozem nieczystości stałych, w ujęciu obowiązującego prawodawstwa. Do sprawdzenia zamieszczonych materiałów zachęcamy pracowników samorządu lokalnego oraz pracowników firm komunalnych. Waste 24 to jeden z najbardziej zaawansowanych w Polsce systemów do zautomatyzowania procesów związanych z:

Oprogramowanie dla gospodarki odpadami

  • przekazywaniem informacji o aktualnych terminach odbioru odpadów,
  • prowadzeniem ewidencji posiadanych pojemników,
  • świadczeniem usług polegających na odbiorze śmieci budowlanych,
  • ustalaniem terminarza pracy pojazdów komunalnych.

Zgromadzone artykuły powstały na bazie naszej praktyki uzyskanej przy okazji tworzenia Waste24. Każdego z Państwa zachęcamy do dzielenia się swoimi odczuciami na temat opisywanej platformy. Nasz blog to doskonałe miejsce do zgłębiania zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami.

Nowoczesne rozwiązania w gospodarce odpadami

2017-11-21

Gospodarka odpadami do jedna z ważniejszych sfer naszego życia. Od ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania zależy komfort życia na całej planecie. Warto zatem […]

Narzędzie wspomagające przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów

2017-11-18

Harmonogram odbioru śmieci jest jednym  z najważniejszych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w rezultacie rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Obowiązek jego sporządzenia leży po stronie Wykonawcy, który złożył […]

Podnieś poziomy recyklingu z aplikacją “Moje Odpady”

2017-11-09

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami środowiskowymi, uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu to jeden z obowiązków ciążących na lokalnych Samorządach. W 2018 roku (20%) i kolejno następujących po […]

Oprogramowanie do zarządzania wynajmem kabin WC

2017-11-08

Platforma odpadowa Waste 24 rozszerza swoje możliwości o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wywozem nieczystości ciekłych z toalet przenośnych. Nasz nowy produkt stanowi ciekawą propozycję dla firm […]

Platforma Waste24 obniża koszty logistyczne Gmin i przedsiębiorstw komunalnych

2017-10-15

Platforma odpadowa Waste24 służy do optymalizacji procesów związanych z gospodarką odpadami. Jej ewidentną zaletą jest obniżenie kosztów wywozu nieczystości komunalnych oraz poremontowych. Adresatami poszczególnych modułów […]

Jakie korzyści daje elektroniczna inwentaryzacja pojemników ?

2017-10-14

Już ponad 4 lata minęły od momentu wdrożenia tak zwanej „reformy śmieciowej”. Począwszy od lipca 2013 roku gospodarka odpadami przeżywa prawdziwą rewolucję. Samorządy jak powszechnie […]

Etapy wdrożenia aplikacji “Moje Odpady”

2017-10-01

Oprogramowanie „ Moje Odpady” na Androida oraz IOS powstało w celu usprawnienia kwestii administracyjnych związanych z wywozem nieczystości. Odbiorcami naszej aplikacji są mieszkańcy Gmin z […]

Harmonogram odbioru odpadów aplikacja

2017-09-24

Harmonogram odbioru odpadów aplikacja powstał z myślą o mieszkańcach wszystkich zakątków naszego kraju. Premiera naszego produktu miała miejsce w połowie lipca 2017 r. . Na […]

Dlaczego warto zakupić aplikację Moje Odpady ?

2017-09-15

Oprogramowanie Moje Odpady służy usprawnieniu procesów związanych z gospodarką odpadami. Jego naczelnym zadaniem jest przekazywanie informacji o bieżących terminach pracy pojazdów komunalnych. Nowelizacja ustawy śmieciowej […]

Jak przetestować możliwości aplikacji Moje Odpady ?

2017-09-11

Przed podjęciem decyzji o zakupie oprogramowania „Moje Odpady” warto przetestować jego zalety. W niniejszej instrukcji postaramy się przybliżyć Państwu jak tego dokonać.

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

2017-09-09

Mobilna aplikacja harmonogramu odbioru odpadów to doskonałe rozwiązanie dla Państwa Gminy. Dzięki jej zaletom, bez trudu uda się osiągnąć założenia systemu gospodarowania nieczystościami. W XXI […]

Dodatkowe kryterium oceny oferty na odbiór odpadów

2017-08-11

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na odbiór odpadów to doskonała okazja do wdrożenia na terenie Państwa gminy aplikacji do obsługi harmonogramu. Znowelizowane prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość […]

Uzyskaj rabat na mobilny harmonogram odpadów

2017-08-02

Waste24 to pierwsza w Polsce, jedyna i kompletna platforma do zarządzania gospodarką odpadami. W ramach prowadzonych działań zapraszamy Państwa do zakupu modułu „Moje Odpady”, stanowiącego […]

Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami

2017-07-23

Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami obejmuje 3 moduły tworzące system Waste24. Nasze rozwiązanie dedykujemy firmom, zajmującym się wywozem odpadów oraz lokalnym samorządom. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom […]

Dyspozytor – oprogramowanie do zarządzania gospodarką kontenerową

2017-07-12

Dyspozytor to trzeci moduł platformy odpadowej Waste24. Ideą jego powstania było usprawnienie gospodarki kontenerowej. Oprogramowanie dedykujemy firmom zajmującym się wywozem nieczystości budowlanych. Zachęcamy do wypróbowania […]