Typowy dzień pracy w firmie komunalnej

2018-02-07 Netkreator Waste 24

Przeciętny dzień w firmie zajmującej się wywozem odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00. Pierwszy kontakt pracodawcy z pracownikami odbywa się na tak zwanej dyspozytorni. Podczas  trwania odprawy podwładni otrzymują polecenia, które następnie są realizowane. Polecenia wydane w formie pisemnej wykonuje się zgodnie z przyjętymi założeniami. Zadania dzielone są podług typu transportu, wydajności oraz położenia geograficznego Państwa odbiorców.

Zwykle są one konsekwencją zdarzeń zachodzących w dniu poprzedzającym spotkanie z ekipami terenowymi. W każdym z tych elementów może wspomóc Państwa platforma odpadowa Waste 24. Nasze oprogramowanie dla firm komunalnych stanowi doskonałe wsparcie dla działań logistycznych podejmowanych przez Państwa przedsiębiorstwo. Od strony operacyjnej software umożliwia:

Udogodnienia będące konsekwencją wdrożenia naszego oprogramowania

Planowaniem pracy kierowców z wykorzystaniem oprogramowania dla firm komunalnych
Planowaniem pracy kierowców z wykorzystaniem oprogramowania dla firm komunalnych