Dyspozytor – oprogramowanie do zarządzania gospodarką kontenerową

2017-07-12 Łukasz Kamiński Waste24

Dyspozytor to trzeci moduł platformy odpadowej Waste24. Ideą jego powstania było usprawnienie gospodarki kontenerowej. Oprogramowanie dedykujemy firmom zajmującym się wywozem nieczystości budowlanych. Zachęcamy do wypróbowania naszego rozwiązania. Produkt powstał na bazie doświadczeń praktyków.

Przy jego tworzeniu brali udział logistycy z wieloletnim doświadczeniem. Narzędzie funkcjonuje z sukcesem w wielu firmach komunalnych. W skład software’u wchodzi:

Dyspozytor – oprogramowanie do zarządzania gospodarką kontenerową

  1. Powiadamiać podległych pracowników o zlecanych im zadaniach – Dyspozytor pozwala na przekazywanie informacji o bieżących kursach. Kierowcy pracujący w Państwa przedsiębiorstwach mogą otrzymywać polecenia w postaci komunikatów przekazywanych bezpośrednio z biura. Takie usprawnienie pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale również pieniędzy.
  2. Inwentaryzować pojemniki wraz z ich umiejscowieniem na mapach –  Dyspozytor pozwala na wizualizowanie działań podjętych przez kierowców. Podstawienie, wymiany i zabrania kontenerów znajdą swoje odzwierciedlenie w postaci punktów, umieszczonych na mapach. W ten sposób uzyskuje się bieżącą kontrolę nad stanem magazynowym.
  3. Potwierdzać status zleceń – dzięki aplikacji Android można nadawać kursom odpowiednie statuty. Dyspozytor posiada zatem wiedzę na temat bieżącego postępu robót. Tego typu usprawnienie pozwala na pokaźne korzyści czasowe. Do uzyskania potrzebnych informacji, nie muszą być angażowane łącza telekomunikacyjne
  1. Przekazywać informację o przyjętych zleceniach i rozdzielać je podległym pracownikom – oprogramowanie wspomaga pracę działu logistycznego w Państwa firmie. Wdrożenie software’u usprawnia rotacje pojemników w poszczególnych lokalizacjach. Osoba nadzorująca system posiada informacje na temat lokalizacji kontenerów oraz czasu ich przebywania w danym miejscu.
  2. Podliczyć ogólną wartość zleceń w zadanym okresie – nasze rozwiązanie pełni również funkcje statystyczne. Raporty generowane przez skrypt stanowią podstawę do rozliczeń z Państwa klientami. Eliminuje się w ten sposób wszelkie nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur.
  3. Tworzyć papierowe potwierdzenia realizacji usługi – Dyspozytor można wykorzystać do tworzenia potwierdzeń wywozu. Uzyskuje się w ten sposób gotowe załączniki pod faktury wystawiane Państwa kontrahentom.
Dyspozytor - oprogramowanie do zarządzania gospodarką kontenerową
Dyspozytor – oprogramowanie do zarządzania gospodarką kontenerową

Zapraszamy do zadawania zapytań o koszty wdrożenia oprogramowania w Państwa przedsiębiorstwie. Służymy bezpłatną poradą oraz dostosowaniem Dyspozytora pod specyfikę Państwa działalności.