„Moje Odpady” wspierają poczynania mieszkańców

2018-06-13 Łukasz Kamiński Waste24

Prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem odpadami nie należy do najłatwiejszych. Ilość różnych typów nieczystości, może nastręczać problemów nawet znawcom tematu. Duża część śmieci, zwłaszcza tych opakowaniowych nie ma jednoznacznego miejsca przeznaczenia. W konsekwencji powyższego gros osób miewa dylematy, gdzie wyrzucić daną nieczystość. Jeśli dołożyć do tego mnogość terminów odbioru poszczególnych frakcji, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Plastik, szkło, papier, bio oraz odpady resztkowe powodują, że niektóre domostwa śmieciarka odwiedza po kilka razy w tygodniu. Konieczne wydaje się zatem usystematyzowanie kwestii związanych z utrzymaniem porządku na posesjach mieszkańców. W ślad za Państwa oczekiwaniami podążają nowoczesne technologie. Jednym z produktów, który może zapewnić optymalne funkcjonowanie systemu zbiórki jest aplikacja „Moje Odpady”. Nasz produkt przeznaczony jest dla użytkowników systemów Android oraz IOS.   Na chwilę obecną jego zalety poznały mieszkańcy kilku Gmin w naszym kraju. Software odpowiada na ich potrzeby poprzez:

„Moje Odpady” wspierają poczynania mieszkańców

Aplikacja "Moje Odpady" służy pomocą mieszkańcom
Aplikacja “Moje Odpady” służy pomocą mieszkańcom