Procesy zarządcze w wywozie odpadów

2018-05-30 Łukasz Kamiński Waste24

Dawno minęły czasy, kiedy branża komunalna uważana była za skostniałą. W obecnej chwili przeżywa ona dynamiczny rozwój. Przedsiębiorstwa inwestują pieniądze nie tylko w sprzęt, ale również w środki mające zapewnić odpowiedni poziom realizowanych usług. W niepamięć odszedł schemat działania oparty na informacjach przekazywanych przy pomocy sławetnych karteczek.

Mnogość danych, które muszą przyswoić dyspozytorzy, wymaga zaangażowania nowoczesnych technologii. W powyższą potrzebę doskonale wpisuje się tworzone przez nas oprogramowanie. Oferowany software wspomaga procesy z zakresu:

Oprogramowanie komunalne wspomaga procesy zarządcze

Platforma Waste 24 posiada szereg zalet, o których wypada wspomnieć proponując Państwu jej zakup. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

  1. Poprawę szybkości operowania danymi – w logistyce bazującej na transporcie odpadów dużą rolę odgrywa czas. Od szybkości reakcji zależy powodzenie danego przedsięwzięcia. Nawet dostawa lub zabranie kontenera wymaga wykonania kilku czynności jednocześnie. Nasze aplikacje działają w środowisku online i dostęp do nich możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie. Działania personelu administracyjnego są wspierane poprzez zapamiętywanie danych lokalizacyjnych oraz teleadresowych. W każdej chwili można z nich skorzystać i podsunąć niezbędne dane kierowcom.
  2. Eliminację omyłek – przygotowanie terminarza pracy śmieciarek nie należy do najprostszych. Łatwo podczas tej czynności popełnić błędy, które mogą wywołać prawdziwy pożar. Jedną z konsekwencji może być otrzymanie kary lub konieczność ponownego kolportażu harmonogramu. Jeden z modułów platformy odpadowej Waste 24 pozwala na całkowite wykluczenie mogących się pojawić błędów. Generowane przez skrypt daty odbioru obejmują 5 frakcji odpadów i uwzględniają możliwe przesunięcia.
  3. Kontrolę zasobów – zakup pojemników stanowi jeden z podstawowych kosztów obsługi danego terytorium. Przy średniej wielkości Gminie liczony jest on w setkach tysięcy złotych. Część ze zbiorników nigdy jednak nie wraca do ponownego użycia. Ulegają one spaleniu lub zawłaszczeniu przez mieszkańców. Pomocą przy minimalizowaniu tego typu przypadków może być software o nazwie „Inwentaryzator”. Jedną z jego funkcjonalności jest możliwość sfotografowania powierzanego mienia i jego przypisanie do danego punktu poprzez dane z GPS.

 

Oprogramowanie komunalne wspomaga procesy zarządcze
Oprogramowanie komunalne wspomaga procesy zarządcze